Tin Bất Động Sản

Trình Tự, Thủ Tục Thuê Đất Và Đơn Mẫu Dự Án Đầu Tư Nông Nghiệp

Với mục tiêu để các doanh nghiệp có thể tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, hưởng chính sách đầu tư trong nông nghiệp hoặc xin đất thực hiện dự án. Hướng dẫn về trình tự, thủ tục thuê đất, nộp hồ sơ, đơn mẫu dự án đầu tư nông nghiệp sẽ được tổng hợp cụ thể trong bài viết.

Có thể bạn quan tâm:

Trình tự, thủ tục thuê đất

Ảnh 1: Trình tự, thủ tục thuê đất (Nguồn: Internet)
Ảnh 1: Trình tự, thủ tục thuê đất (Nguồn: Internet)

Hồ sơ thuê đất

Dựa theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT

 • Đơn xin giao đất, cho thuê đất
 • Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất
 • Văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất dựa vào quy định tại Khoản 3 Điều 58 của Luật Đất đai 2013 và Điều 14 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai đã lập khi cấp giấy chứng nhận đầu tư hoặc thẩm định dự án đầu tư hoặc xét duyệt dự án;
 • Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất do cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm cung cấp theo yêu cầu của người xin giao đất, thuê đất.

Trình tự thực hiện

 • Khi cơ quan tiếp nhận và xử lý hồ sơ, trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hay chưa hợp lệ thì thời gian tối đa 03 ngày, người nộp hồ sơ phải nhận được thông báo để hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
 • Thời hạn giải quyết sẽ không quá 20 ngày (không tính thời gian giải phóng mặt bằng hay thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất) và không quá 35 ngày dành cho các trường hợp ở xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.
 • Phòng Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm thực hiện thủ tục. Ủy ban nhân dân cấp huyện được giao thẩm quyết định hồ sơ theo quy định.

Trình tự, thủ tục xin hỗ trợ đầu tư dự án nông nghiệp

Theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư và phát triển nông nghiệp, bạn có thể được hưởng các ưu đãi, hỗ trợ về miễn giảm tiền thuê đất, hỗ trợ nguồn vốn, đào tạo nhân lực, khoa học công nghệ khi đầu tư vào nông nghiệp. Quy định về hồ sơ đề nghị hỗ trợ đầu tư dựa vào Điều 4 của Thông tư số 05/2014/TT-BKHĐT như dưới đây:

 • Giấy phép đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp
 • Giấy chứng nhận đầu tư (nếu có), kèm theo báo cáo tình hình và kết quả thực hiện dự án trước đây (dành cho doanh nghiệp đã có dự án đầu tư trước đó);
 • Doanh nghiệp cần nộp bản đề nghị hỗ trợ đầu tư và bản giải trình kinh tế – kỹ thuật về mục đích, quy mô, địa điểm và lượng vốn đầu tư ghi rõ các khoản kiến nghị hỗ trợ đầu tư và kết quả mong muốn của dự án.
 • Doanh nghiệp sau khi có dự án được chấp thuận đầu tư nông nghiệp theo quy định tại Nghị định số 210/2013/NĐ-CP yêu cầu nộp 08 bộ hồ sơ (trong đó có 01 bộ hồ sơ gốc, các hồ sơ bản sao còn lại phải có đóng dấu giáp lai của doanh nghiệp) nộp cho Sở Kế hoạch và Đầu tư địa phương thực hiện dự án.
Xem chi tiết  Nhà phố Takara Bình Dương

Trình tự, thủ tục cấp quyết định đầu tư nông nghiệp

Trước tiên doanh nghiệp nộp đủ hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư . Trong thời gian 3 ngày làm việc, Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ lấy ý kiến của các cơ quan Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi thực hiện dự án, cơ quan chuyên ngành liên quan hoặc Ban Quản lý khu công nghiệp.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản lấy ý kiến, các cơ quan có ý kiến thẩm tra bằng văn bản phản hồi lại Sở Kế hoạch và Đầu tư và những vấn đề chịu trách nhiệm thuộc chức năng quản lý của mình.

Sau khi nhận ý kiến của các cơ quan, Sở Kế hoạch và Đầu tư có 5 ngày làm việc để làm báo cáo tóm tắt ý kiến của các cơ quan liên quan và cân đối ngân sách để lập báo cáo thẩm tra gửi tới Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định hỗ trợ đầu tư cho dự án.

Bắt đầu từ ngày nhận được báo cáo thẩm tra của Sở Kế hoạch và Đầu tư đối với dự án sử dụng ngân sách địa phương, trong 5 ngày làm việc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cung cấp Quyết định hỗ trợ đầu tư cho dự án. Sở Kế hoạch và Đầu tư có văn bản thông báo và nêu rõ lý do cho doanh nghiệp biết khi dự án được chấp nhận đầu tư một phần.

Thời hạn giải quyết kể từ khi Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận, thời gian giải quyết tối đa là 15 ngày làm việc kể từ ngày Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi lấy ý kiến các cơ quan liên quan. Thời hạn giải quyết tối đa không quá 30 ngày làm việc nếu hồ sơ phải xin ý kiến thẩm tra nguồn vốn từ ngân sách trung ương.

Ảnh 2: Trình tự, thủ tục xin hỗ trợ đầu tư dự án nông nghiệp (Nguồn: Internet)
Ảnh 2: Trình tự, thủ tục xin hỗ trợ đầu tư dự án nông nghiệp (Nguồn: Internet)

Mẫu dự án đầu tư nông nghiệp và lưu ý khi soạn thảo

Mẫu đầu tư dự án là gì?

Nhằm giúp mọi người thực hiện việc xin vốn thuận lợi, suôn sẻ hơn thì bên dưới đây sẽ là khái niệm về mẫu dự án đầu tư nông nghiệp:

Đây là một loại văn bản, được soạn thảo với phần nội dung mô tả tất cả chi tiết, thông tin cụ thể, liên quan đến dự án mà mọi người đang muốn xin vốn để có thể đi vào quá trình triển khai. Khi bản mẫu này được hoàn thành, bạn có thể sử dụng để trình lên các nhà đầu tư để xin vốn. Và đương nhiên, bên phía nhà đầu sẽ dùng bản soạn thảo này để căn cứ xem có đáng để đầu tư vào hay không.

Xem chi tiết  Cập nhật mới nhất bản đồ quy hoạch quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Vì bản mẫu này sẽ là căn cứ để các nhà đầu tư xem xét về việc có đầu tư hay không cũng như chỉ ra những ưu điểm, nhược điểm cần phải giữ hoặc sửa đổi nhằm đưa dự án đi tới một tương lai tốt hơn, có khả năng triển khai trong tương lai. Thế nên, bạn sẽ phải tính toán, soạn thảo một cách thật hiệu quả.

Ảnh 1: mẫu dự án đầu tư nông nghiệp (nguồn: internet)
Ảnh 3: mẫu dự án đầu tư nông nghiệp (nguồn: internet)

Mẫu đơn đề xuất đầu tư dự án dự án nông nghiệp tại khoản 1 Điều 33 cho cơ quan đăng ký đầu tư, trong đó có bao gồm các nội dung sau: doanh nghiệp thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô, vốn đầu tư và phương pháp sử dụng vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, …

 

Ảnh 3: Mẫu dự án đầu tư nông nghiệp (Nguồn: Internet)
Ảnh 4: Mẫu dự án đầu tư nông nghiệp (Nguồn: Internet)

Lưu ý khi soạn thảo mẫu dự án đầu tư nông nghiệp

Trong quá trình soạn thảo một mẫu dự án để xin vốn đầu tư nông nghiệp thì mọi người cần phải lưu ý như sau:

Giới thiệu chi tiết về những tin tin liên quan

Đầu tiên, để mẫu dự án được hoàn thiện tối đa, thuyết phục, dễ dàng nhận thêm được nguồn vốn hay cấp đất nhằm thực hiện hóa thì mọi người phải giới thiệu những thông tin cần thiết như sau:

 • Đầu tiên, bạn phải giới thiệu một cách chi tiết và rõ ràng về chủ đầu tư hiện tại của dự án. Cụ thể hơn, mọi người cần phải nếu đích dân ra chủ đầu tư là ai/tổ chức nào, đã có giấy phép hoạt động hoặc chứng nhận hợp pháp hay chưa, được cấp khi nào, trụ sở tại đâu. Đây là phần thông tin sẽ giúp những nhà đầu tư (đang được xin góp vốn) sẽ có thêm nhiều căn cứ xem xét tình hình hơn.
 • Thứ hai, mọi người cần phải cung cấp rõ những thông tin chi tiết của dự án đầu tư nông thôn này gồm: tên dự án, địa điểm, cách thức đầu tư,… Nhằm tạo thuận lợi hơn, bạn cũng nên nêu rõ ra lý do vì sao nên thực hiện đầu tư, xây dựng mô hình sản xuất của bản thân ngay tại đây.
 • Đồng thời, việc đưa ra một số căn cứ pháp lý cũng là một phần thông tin cực kỳ phù hợp để quá trình xin cấp đất, vốn đầu tư thêm vào diễn ra một cách “thuận buồm, xuôi gió” nhất.
Ảnh 2: những điều cần lưu ý khi soạn thảo (nguồn: internet)
Ảnh 5: những điều cần lưu ý khi soạn thảo (nguồn: internet)

Nêu rõ sự cần thiết của dự án đầu tư nông nghiệp

Tiếp theo, hãy dành riêng một phần văn bản đề nói về sự cần thiết của dự án đầu tư nông nghiệp mà mọi người đang muốn thực hiện đối với nền kinh tế tại khu vực địa phương, nước nhà. Đồng thời, bạn cũng đừng quên cung cấp rõ nội dung liên quan đến điều kiện tự nhiên phù hợp để triển khai như thế nào, không gây ra hệ quả hay tác động xấu gì đến môi trường.

Xem chi tiết  Top 10+ kinh nghiệm mua đất nền dự án hiệu quả nhất

Không chỉ vậy, trong mẫu dự án đầu tư nộp lên Ủy ban nhân dân các cấp đủ thẩm thì hãy chỉ rõ ra hiện trang của khu vực đang chuẩn bị triển khai đầu tư, xây dựng như thế nào. Nếu việc chấp thuận cấp đất diễn ra và đảm bảo cải thiện được hiện trạng thì chắc chắn sẽ thuận lợi, dễ dàng thành công hơn rất nhiều.

Quy trình đầu tư, xây dựng và sản xuất của dự án nông nghiệp

Nhằm giúp Uy bản nhân dân các cấp, nhà đầu tư cảm thấy hứng thú, hỗ trợ dự án, trong phần nội dung sẽ cần phải cung cấp tất tần tật thông tin về quá trình đầu tư, xây dựng và sản xuất có thể đem lại độ hiệu quả cao nhất. Và đương nhiên, từng quy trình sẽ được thực hiện vào đúng các thời điểm khác nhau. Chi tiết như:

 • Quy trình 1: Tiến hành cải tại tình trạng đất đai và xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng để phục vụ cho việc nuôi trồng, sản xuất sau này.
 • Quy trình 2: Tiến hành gieo hạt, cấy giống,…
 • Quy trình 3: Thực hiện công tác nuôi trồng, chăm sóc cây cối và bảo quản.
 • Quy trình 4: Thu hoạch, kiểm tra chất lượng và bán ra thị trường.
Ảnh 3: quy trình đầu tư dự án nông nghiệp (nguồn: internet)
Ảnh 6: quy trình đầu tư dự án nông nghiệp (nguồn: internet)

Tình trạng vốn đầu tư

Kế đến, phần nội dung bản mẫu dự án cũng nên có phần thông tin cung cấp chi tiết liên quan đến vốn đầu tư hiện tại của dự án như thế nào, đã đủ để tiến hành triển khai hay chưa. Nếu cảm thấy đa đáp ứng được đủ điều kiện thì chắc chắn việc được giao đất sẽ thành công như ý muốn.

Có thể bạn quan tâm:

Trên đây là tổng hợp tất cả về quy trình để dự án của doanh nghiệp có thể xin phép đầu tư từ nhà nước. Hy vọng qua bài viết này, doanh nghiệp có thể chuẩn bị tốt nhất để đạt được mục tiêu cho mẫu dự án đầu tư nông nghiệp. Chúc các doanh nghiệp thành công!

Bài viết trên đây, Kho Sắt Thép đã cập nhật cho bạn thông tin về “Trình Tự, Thủ Tục Thuê Đất Và Đơn Mẫu Dự Án Đầu Tư Nông Nghiệp❤️️”. Hy vọng qua bài viết “Trình Tự, Thủ Tục Thuê Đất Và Đơn Mẫu Dự Án Đầu Tư Nông Nghiệp” sẽ giúp các bạn đọc có thêm nhiều thông tin về “Trình Tự, Thủ Tục Thuê Đất Và Đơn Mẫu Dự Án Đầu Tư Nông Nghiệp [ ❤️️❤️️ ]”.

Bài viết “Trình Tự, Thủ Tục Thuê Đất Và Đơn Mẫu Dự Án Đầu Tư Nông Nghiệp” được đăng bởi vào ngày 2022-06-25 12:00:03. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại khonggiannhadep24h.com

Rate this post

Mục lục

Related Articles

Back to top button